Hold øje med dit vandforbrug

Vandværket opfordre alle forbrugere til at være opmærksom på evt. utætheder, såvel inden som uden for måleren.

  • KONTROLER  JÆVNLIGT  DIN  MÅLER.
    Er forbruget stabilt ?
    Står måleren stille når alle forbrugssteder er lukket?
  • Er der susen i rørene eller våde pletter på jorden, hvor der ligger vandrør?
  • Er der lavt tryk på vandet?

Vandværket har et meget vidtstrakt ledningsnet og der vil derfor næsten altid være større eller mindre utætheder, men jo før de bliver opdaget, jo bedre er det.

Man skal være opmærksom på, at selv kortvarige lukninger kan medføre misfarvning af vandet. Dette er dog ikke sundhedsskadeligt, men det ser ulækkert ud og det kan misfarve tøjvask.

Kontakt hellere vandværket en gang for meget end en for lidt.