Velkommen

Vi har i vores indvindingsområde det man kalder “temmelig hårdt vand”. På den tyske hårdhedsskala, der går fra 0-30 graders hårdhed og derover, ligger vores vand på 16 grader.

SIDSTE NYT:

Åstrup Vandværk har i uge 41 – 2017, fået testet drikkevandet, som sendes ud til forbrugerne, for DESPHENYL – CHLORIDAZON,

Altså det sporstof efter pesticider, som enkelte vandværker har konstateret i deres drikkevand.
13-10-2017 – Analyserapport-Drikkevand

ÅSTRUP VANDVÆRK HAR IKKE SPOR AF DET OMTALTE STOF I DRIKKEVANDET!!!

Om pesticid-fund i drikkevand
Det var overskriften på en stor del af nyhederne i uge 34 – 35, hvor der i et par enkelte vandværker, forskellige steder i Danmark, var fundet spor efter sprøjtemidlet Chloridazon, dog ikke i mængder der er sundhedsfarlige, men alligevel ikke noget som bør forefindes i drikkevand.

På Åstrup Vandværk, i lighed med de fleste andre vandværker, tester vi ikke for Chloridazon, da det indtil nu, ikke er et stof, som er på Miljø-og Fødevarestyrelsens liste over parametre, der skal testes for.

Bestyrelsen er i kontakt medvores tilsynsmyndighed, som er Guldborgsund Kommunes Miljøafdeling. Her siger de, at man er opmærksom på, at der måske er et stof her, som der i fremtiden skal testes for, og at de afventer et udspil fra Miljø- og fødevarestyrelsen.

Jeg har selvfølgelig fulgt sagen i nyhederne, og der er flere gange sagt fra myndighederne side, at de mængder, der er fundet, ikke er sundhedsfarlige, og at man roligt kan bruge vandet fra vores vandværker. Man siger dog også, at man overvejer, fremad rettet, at undersøge hvor stor udbredelsen er af dette stof, og hvad der frem over skal ske.

På Åstrup Vandværk afventer vi hvad retningslinjer myndighederne udstikker, og handler derefter.

Vandværket bestræber sig på at udføre mindre, ikke akutte reparationer, som kræver at der lukkes for vandet i dele af forsyningsområdet, om ONSDAGEN.

Åstrup Vandværk vil på denne hjemmeside lægge informationer om akutte og planlagte driftsforstyrrelser, og du vil kunne finde oplysninger om generalforsamlinger, vedtægter, vandanalyser m.v. i henhold til Drikkevandsbekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016.

Vandværkets adresse:
Åstrup Vandværk
Aastrupvej 80
4850 StubbekøbingGlas vand