Orientering til vandværkets forbrugere

27-06-2021:
Referat, godkendt årsregnskab m.v. fra generalforsamlingen den 8. juni 2021

Du kan nu finde referatet og det godkendte årsregnskab her på hjemmesiden. Læs det her.
Derudover kan du også finde takstbladet, der gælder fra den 1. januar 2022. Find det her.

Vandets hårdhedsgrad 
Vi har i vores indvindingsområde det man kalder “temmelig hårdt vand”. På den tyske hårdhedsskala, der går fra 0-30 graders hårdhed og derover, ligger vores vand på 16 grader.

Mindre reparationer udføres på onsdage
Vandværket bestræber sig på at udføre mindre, ikke akutte reparationer, som kræver at der lukkes for vandet i dele af forsyningsområdet, om ONSDAGEN.

Vandværkets adresse:
Åstrup Vandværk
Aastrupvej 80
4850 StubbekøbingGlas vand