Orientering til vandværkets forbrugere

Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024

Aastrup Vandværk afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Aastrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
/Bestyrelsen

Vandets hårdhedsgrad 
Vi har i vores indvindingsområde det man kalder “temmelig hårdt vand”. På den tyske hårdhedsskala, der går fra 0-30 graders hårdhed og derover, ligger vores vand på 16 grader.

Mindre reparationer udføres på onsdage
Vandværket bestræber sig på at udføre mindre, ikke akutte reparationer, som kræver at der lukkes for vandet i dele af forsyningsområdet, om ONSDAGEN.

Vandværkets adresse:
Åstrup Vandværk
Aastrupvej 80
4850 StubbekøbingGlas vand