Orientering til vandværkets forbrugere

03.04.2019 Ophævelse af kogeanbefalingen

Kommunen har i samråd med STPS vurderet, at drikkevandet fra Åstrup Vandværk igen kan bruges uden restriktioner. Vandværket informere forbrugerne via vandværkets hjemmeside og information i lokalavisen.

Der er fortsat let forhøjede bakteriologiske værdier i produktionen. Men efter etablering af uv-anlæg den 25. marts 2019 er der ikke påvist coliforme bakterier eller kim ved 22 °C på afgang vandværk. Det vurderes, at ledningsnettet er skyllet rent.

Vandværket fortsætter undersøgelserne for at opspore grunden til de lettere forhøjede bakteriologiske værdier i produktionssystemet. Eksempelvis vil rentvandstanken blive tømt og undersøgt lige så snart,  der er etableret tilfredsstillende ringforbindelse til nabovandværk (Horbelev).

Du kan finde vandanalyser m.v. for Åstrup Vandværk her.

Med venlig hilsen    
Bent Jørgensen , Åstrup Vandværk   
 Tlf.: 54442265 / 20142265

——————————————————————————————————————————————

Vandets hårdhedsgrad 

Vi har i vores indvindingsområde det man kalder “temmelig hårdt vand”. På den tyske hårdhedsskala, der går fra 0-30 graders hårdhed og derover, ligger vores vand på 16 grader.

Mindre reparationer udføres på onsdage

Vandværket bestræber sig på at udføre mindre, ikke akutte reparationer, som kræver at der lukkes for vandet i dele af forsyningsområdet, om ONSDAGEN.

Om vandværkets hjemmeside

Åstrup Vandværk vil på denne hjemmeside lægge informationer om akutte og planlagte driftsforstyrrelser, og du vil kunne finde oplysninger om generalforsamlinger, vedtægter, vandanalyser m.v. i henhold til Drikkevandsbekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016.

Vandværkets adresse:
Åstrup Vandværk
Aastrupvej 80
4850 StubbekøbingGlas vand