Velkommen

Vandværket er et andelsselskab som blev stiftet den 18. juni 1941.

Åstrup og Omegns Vandværk vil på denne hjemmeside lægge informationer om akutte og planlagte driftsforstyrrelser, og du vil kunne finde oplysninger om generalforsamlinger, vedtægter m.v.

Vandværket kører nu på fuld kraft igen, og udpumpning af vand til forbrugerne er  i gang. Formanden informerer:

Den 9. oktober 2015  kl. 11.00 fik vi tilladelse fra tilsynsmyndighederne (Kommunen) til at begynde udpumpningen til forbrugerne igen.

Det var en dejlig nyhed, efter en meget lang periode med meget lidt tryk – en periode, som har været til stor gene for de fleste forbrugere og til stor frustration for både vandværkspasser og bestyrelsen.

Jeg skrev på hjemmesiden, den 26. maj, da vi lukkede vandværket ned, at der nok ville gå 1 til 2 måneder, det blev desværre til mere end det dobbelte. Grunden til at det har varet så længe, er at det har taget så lang tid at få de nye filtre til at fungere. Filterne fungerer på den måde, at der er en filtermasse, bestående af forskellige former for sand/grus som vandet løber igennem. I denne filtermasse skal der opbygges en mængde bakterier/mikroorganismer, som egentlig er det der fjerner de ting der ikke må være i vandet,og det er denne udvikling af bakterier det har taget længere tid end forudset fra begyndelsen.

Grunden til at hjemmesiden ikke er blevet opdateret løbende, er fordi vi de seneste 6 – 7 uger har troet/håbet på, at nu var prøverne gode nok. Der er taget prøver ca. en gang om ugen i denne periode.

Det har været min vurdering, at det har været bedre at tage en snak med dem, som har henvendt sig med spørgsmål end at skrive hver anden uge, at vi desværre ikke må bruge vandet endnu.

Jeg beklager det meget lange forløb og de gener det har medført, men det var bydende nødvendigt at foretage denne renovering nu.

Til gengæld kan vi nu fryde os over, at vi har et moderne, ny-renoveret vandværk, med nyt styresystem og to velfungerende boringer.

Vandværket bestræber sig på at udføre mindre, ikke akutte reparationer, som kræver at der lukkes for vander i dele af forsyningsområdet, om ONSDAGEN.

Vi har i vores indvindingsområde det, man kalder “hårdt vand”. På en hårdhedsskala fra 0 til 30 ligger vandværkets vand på 18 til 20.