Orientering til vandværkets forbrugere

A F L Y S N I N G / U D S Æ T T E L S E

Vandværkets ordinære generalforsamling den 24. Marts 2020 er i henhold til myndighedernes anbefalinger udsat på ubestemt tid.

Indkaldelse til ny generalforsamling vil ske så snart forholdene tillader det og vil blive varslet i henhold til vedtægterne.

På bestyrelsens vegne
Bent Jørgensen


 

Åstrup Vandværk afholder den årlige ordinære generalforsamling

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00 i
 Aastrup Forsamlingshus, Aastrupvej 82, 4850 Stubbekøbing

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Vandets hårdhedsgrad 

Vi har i vores indvindingsområde det man kalder “temmelig hårdt vand”. På den tyske hårdhedsskala, der går fra 0-30 graders hårdhed og derover, ligger vores vand på 16 grader.

Mindre reparationer udføres på onsdage

Vandværket bestræber sig på at udføre mindre, ikke akutte reparationer, som kræver at der lukkes for vandet i dele af forsyningsområdet, om ONSDAGEN.

Vandværkets adresse:
Åstrup Vandværk
Aastrupvej 80
4850 StubbekøbingGlas vand