Velkommen

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2017 kl.  19.00 i Åstrup Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Vi har i vores indvindingsområde det, man kalder “hårdt vand”. På en hårdhedsskala fra 0 til 30 ligger vandværkets vand på 18 til 20.

Vandværket bestræber sig på at udføre mindre, ikke akutte reparationer, som kræver at der lukkes for vandet i dele af forsyningsområdet, om ONSDAGEN.

Åstrup Vandværk vil på denne hjemmeside lægge informationer om akutte og planlagte driftsforstyrrelser, og du vil kunne finde oplysninger om generalforsamlinger, vedtægter, vandanalyser m.v. i henhold til Drikkevandsbekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016.

Vandværkets adresse:
Åstrup Vandværk
Aastrupvej 80
4850 StubbekøbingGlas vand