Vandbehandling på vandværket

Vandet pumpes ind fra vandværkets to boringer i en jævn strøm over det meste af døgnet. Det kaldes harmonisk vandindvinding. Det er en metode, som er med til at forlænge en borings levetid, og som i høj grad er med til at forebygge forurening af boringerne, da der ikke suges så kraftigt, at boringen tager skade.

På vandværket iltes vandet, hvorefter der sker en dobbelt filtrering, og vandet føres til lagring i rentvandsbeholderen for endelig og efter behov at blive pumpet ud til forbrugerne.

Under denne proces sker der ingen kemisk, biologisk eller på anden måde “kunstig” vandbehandling. Vandet filtreres over forskellige former for filtergrus, hvilket er en meget skånsom behandling af vores dejlige drikkevand.

princip_for_vandvaerk