Forsyning

Vandværket forsyner ca. 275 forbrugere med 45. – 50.000 m3 vand af en særdeles god kvalitet. Vandet hentes fra to boringer på ca. 50 m. dybde, som ligger inden for en radius af 150 m. fra vandværket. Vandet hentes fra kridtlag er er dermed godt beskyttet.

Efter ombygning og renovering af vandværket i 2015, har vandværket ikke problemer med at overholde kravene til drikkevand (se Drikkevandsbekendtgørelsen). Det er således, at de fleste parametre ligger på kun 1/10 af det tilladte.