Vandanalyser

Der udføres 10-11 drikkevandsanalyser om året samt en boringsanalyse hvert 4. år. Der analyseres for ca. 70 til 75 forskellige parameter i drikkevandet og i råvandet.

Analyserne udføres af akkrediteret miljølaboratorium: Eurofins Miljø A/S i henhold til tilsynsmyndighedernes krav og anvisninger.

På Geus.dk kan du  finde vandanalyser og tjekke kvaliteten af drikkevandet fra Aastrup Vandværk. 

På danskevv.dk  kan finde nærmere information om, hvordan man læser og forstår en vandanalyse.

Kontaktoplysninger ved spørgsmål til vandanalyserne:
Formand Bent Jørgensen
Tlf.: 54 44 22 65 / 20 14 22 65
Mail: Vandvark@vejringe.com