Forsyningssikkerhed

I tilfælde af strømsvigt er vandværket forsynet med nødstrømsanlæg, der automatisk kobler til når strømmen forsvinder, og dermed mærker forbrugerne ingen driftforstyrelse.

I tilfælde af tekniske problemer på vandværket, afgives der en alarm til vandværkspasseren, således at problemet kan afhjælpes hurtigst muligt, også her vil forbrugerne som oftest ikke mærke nogen driftforstyrelse.

Vandværket har to boringer, der begge er i drift i dag, og de kan hver for sig forsyne alle forbrugere, altså sker der noget med den ene boring, kan den tilbageværende let klare hele forsyningen.

Skulle vi komme ud for endnu større problemer, er vandværket forbundet med ringledning til tre andre vandværker, på den måde kan der opretholdes en forsyning, om end med et lavere tryk.

Vandværket har en beredskabsplan, som fortæller, hvad der skal gøres i stort set alle tænkelige situationer, lige fra uheld/forurening af boringer til alle mulige andre former for driftsforstyrrelser, herunder tilkaldelse af hjælp fra diverse myndigheder, beredskabschef, miljøafdeling i kommunen og embedslægen m.v. Ligeledes er der en plan for, hvordan forbrugerne holdes orienteret og sidst men ikke mindst, hvordan forbrugerne hjælpes i en given situation.