Orientering til vandværkets forbrugere

Vandforsyning i en krisesituation

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at vi skal kunne klare os mindst tre døgn i tilfælde af cyberangreb på vores infrastruktur, herunder el- og vandforsyning.

ÅSTRUP VANDVÆRK VIL, I STORT SET ALLE SITUATIONER, KUNNE FORSÆTTE MED AT LEVERE VAND TIL BÅDE DYR OG MENNESKER !!!

Vi må dog tage forbehold for direkte sabotage mod selve vandværket, eller hvis vi ikke kan skaffe dieselolie til generatoren.
/Bestyrelsen

Vandets hårdhedsgrad 
Vi har i vores indvindingsområde det man kalder “temmelig hårdt vand”. På den tyske hårdhedsskala, der går fra 0-30 graders hårdhed og derover, ligger vores vand på 16 grader.

Mindre reparationer udføres på onsdage
Vandværket bestræber sig på at udføre mindre, ikke akutte reparationer, som kræver at der lukkes for vandet i dele af forsyningsområdet, om ONSDAGEN.

Vandværkets adresse:
Åstrup Vandværk
Aastrupvej 80
4850 StubbekøbingGlas vand